O systemie Mercor iXega

System wykrywania pożaru i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi iXega poszerza ofertę automatyki pożarowej Mercor SA o nowe rozwiązanie w zakresie sterowania systemami wentylacji pożarowej i bytowej, różnicowania ciśnienia oraz wentylacji strumieniowej, które gwarantują bezpieczeństwo przebywającym w budynkach osobom oraz mieniu.

System iXega doskonale uzupełnia dotychczasowy asortyment firmy, współpracując z takimi produktami Mercoru, jak:
– przeciwpożarowe klapy odcinające,
– przeciwpożarowe klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej,
– klapy transferowe,
– zawory przeciwpożarowe,
– wentylatory oddymiające,
– wentylatory nawiewno-wywiewne,
– wentylatory strumieniowe.

Sercem systemu jest centrala mcr iXega, któa zarządza elementami adresowalnego systemu automatycznego wykrywania pożaru oraz koordynuje pracę urządzeń w tym systemie. Centrala inicjuje alarm pożarowy oraz steruje urządzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpożarowymi. Wykorzystywana jest również do sterowania oddzieleniami przeciwpożarowymi i systemami oddymiania grawitacyjnego, a także przekazuje informacje do centrum monitorowania lub systemu nadzoru budynku.

System mcr iXega może być stosowany do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów średniej wielkości np. hoteli, banków, magazynów, obiektów zabytkowych, inteligentnych budynków itp.